Privacy Beleid

 

 

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.

Bescherming persoonsgegevens

Maya Kanhai, gevestigd aan Offemweg 20A

2201 HD Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mayakanhai.nl

Offemweg 20A

2201 HD Noordwijk

+31 6 26476368

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maya Kanhai verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een        profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Locatiegegevens

- Website

- Bedrijfsnaam

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maya Kanhai verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-informatie die je verstrekt over je gezondheid, op grond waarvan je geadviseerd wordt over het gebruik van onze diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maya Kanhai verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Maya Kanhai analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Maya Kanhai verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Maya Kanhai neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maya Kanhai) tussen zit.

 

Bewaartermijn

Maya Kanhai bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult op het contactformulier, worden gebruikt om te kunnen antwoorden op de contactaanvraag.

 

Deze gegevens worden opgeslagen in het e-mail programma Outlook en je wordt éénmalig gevraagd om toestemming te geven om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd.

 

De gegevens in ons CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan die mij verplichten de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Maya Kanhai deelt geen gegevens met derden.

Het delen van persoonsgegevens met derden vindt uitsluitend plaats als je daartoe schriftelijk toestemming hebt verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maya Kanhai gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maya Kanhai en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maya@mayakanhai.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maya Kanhai neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maya@mayakanhai.com

 

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten JouwWeb om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

 

Jikiden Reiki®

Als jij je inschrijft voor Jikiden Reiki® trainingen dan worden jouw gegevens gedeeld met het Jikiden Reiki Instituut dat is gevestigd in Kyoto, Japan voor het registreren van de trainingen en certificering.

Meer informatie over het privacy beleid van Jikiden Reiki® vind je hier: https://www.jikiden-reiki.com/en/index.html

 

Healy®

Als jij je via mij een aankoop doet bij Healy World, dan worden jouw gegevens gedeeld met Healy Worlds dat is gevestigd in Nederland/uitsland. 

Meer informatie over het privacy beleid & de terms & conditions van Healy® vind je https://www2.healy.shop/nl/privacy/

 

Wijzigingen

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om het privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2020 Maya Kanhai

mayakanhai.nl  

mayakanhai.com