Maya en de ROAR Methode®

 

Toen ik in Kaapstad woonde en begon te luisteren naar de uitzendingen van Access Consciousness® op Voice America waren die van Dr. Lisa Cooney  een van mijn favorieten. Ik leerde veel van wat nu de ROAR Methode® is gaan heten. Maar ik leerde ook van haar manier van faciliteren en volgde haar een beetje op social media.

 

Fast forward naar 2020 toen ik één van haar online demonstraties van de Roar Methode® bijwoonde. Ik werd gegrepen door wat er gebeurde terwijl zij iemand uit het publiek faciliteerde. Die week gaf zij de 4-daagse training van de Roar Methode®, voor de eerste maal online en daar moest ik bij zijn. Het werd een ervaring om nooit te vergeten.

 

In juni van dat jaar werd ik gevraagd of ik als ‘Oracle’ voor haar wilde komen werken. In Access Consciousness® is de ‘oracle’ degene die alle clearings en mondelinge processen noteert en alle quotes en ‘memes’ (=one liners) uit het gesprokene destilleert voor gebruik op social media etc.

In die hoedanigheid nam ik deel aan al haar ROAR trainingen in 2020 en 2021 en participeerde ik in haar ROAR Business Training en legde ik alles vast. Bij elkaar heb ik van 6 à 7 ROAR trainingen deel uitgemaakt waarbij je heel veel sessies uitwisselt en de techniek oefent. Daarnaast heb ik vele individuele ROAR® – Break Free – sessies mogen geven in het Nederlands en Engels. Als goede practitioner oefen je natuurlijk ook op jezelf, dus ook daar heb ik vele tientallen uren aan besteed.  Dr. Lisa gaf bijna maandelijks een demonstratie en als ROAR® Practitioner nam ik deel aan haar ' Spread Your Wings and Break Free' calls waarbij wij na de demonstratie aan alle overige deelnemers een gratis sessie gaven. Ik heb er kostbare ervaring opgedaan, net zoals van haar Theta Healing® en ‘Create Your Financial Reality’ trainingen.

Tot mijn taak behoorde ook het bijhouden van de handboeken van haar klassen en zo rolde ik in haar team binnen. In juli 2020 of ik haar boek ‘Radically Alive Beyond Abuse’ mocht vertalen. Dat mocht. Daarna vertaalde ik in 2021 haar ‘Lies of Money’ boek en ‘Creating After Abuse’ in het Nederlands (deze laatste twee zijn nog niet uitgegeven).

In februari 2021 zorgde ik voor de begeleiding van 2 nieuwe oracle’s omdat er steeds meer werk bij kwam. Ik zorgde voor een handleiding op basis van mijn eigen ervaringen, beoordeelde hun werk in de eerste maanden en hield bijeenkomsten om te bespreken waar ze zoal tegen aan liepen.

In juli en augustus 2021 gaf Dr. Lisa haar trainingen in de ROAR Methode® in Mexico en Turkije en dat waren de laatste keren dat ik actief deelnam aan deze trainingen.

In september 2021 nam ik afscheid van haar team na een intensieve maar leerzame tijd.